Online Backup

Dark Data - Hvad er det mørke data og kan det undgås?

Dark data

Dark data. IT verdenens svar på det, astronomerne kalder mørkt stof. Vi ved det mørke stof eksisterer fordi det påvirker det synlige stof, som vi kan observere. Dark data, eller mørk data, er lidt det samme. Det er alt det data